Integritetspolicy för Real AI Sweden AB

1. Introduktion
Real AI Sweden AB värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, och skyddar din information.

2. Insamling av Personuppgifter
Vi samlar in följande personuppgifter:

Kontaktinformation: Namn, e-postadress, telefonnummer. OBS – normalt sett används våra tjänster via andra företag som inte delar med sig av din kontaktinformation till oss. I så fall har vi endast ett anonymt ID som kan användas av det företag som anlitar oss för att identifiera dig.
Bostadsinformation: Koordinater, adress, boarea, byggår och liknande information som används för att göra värderingar.
Användningsdata: Information om hur du använder vår tjänst.

3. Användning av Personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för att:

Utföra statistiska bostadsvärderingar.
Kontakta dig angående vår tjänst.
Förbättra våra tjänster genom analys av användningsdata.

4. Delning av Personuppgifter
Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom när det krävs enligt lag.

5. Säkerhet
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller ändring.

6. Dina Rättigheter
Du har rätt att:
– Begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig.
– Begära radering av dina personuppgifter.
OBS att du normalt behöver gå via det företag som skickat dina personuppgifter till oss. Annars kan vi ha svårt att hitta dina uppgifter.

7. Lagring och gallring
Dina uppgifter kommer att avidentiferas automatiskt inom tre månader. Vi sparar viss information efter detta, men raderar allt som kan användas för att koppla informationen till dig. Informationen upphör därmed att klassas som personuppgifter.

8. Kontakta oss
Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på:

E-post: lee@realai.se

9. Ändringar i Integritetspolicyn
Vi kan uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Vi informerar dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya policyn på vår webbplats.

10. Godkännande av Integritetspolicyn
Om du använder vår tjänst direkt via oss så godkänner du denna integritetspolicy. Annars hänvisar vi till det företag som tillhandahållit våra tjänster till dig.